සමාගම් පුවත්

 • Shanghai waste water treatment
  තැපැල් කාලය: 06-18-2021

  වානේ බෝල්ට් ටැංකි වලට සම්බන්ධ වීදුරු ෂැංහයි හි ඉදිකර ඇති අතර එය අපජල පවිත්‍රකරණය සඳහා යොදා ගැනේ. අමතන්න: Jan@bsltank.com mob: +8615373670441තවත් කියවන්න »

 • තැපැල් කාලය: 06-18-2021

  වානේ බෝල්ට් ටැංකියට වීදුරු විලයනය මීටර් 8.4 ඩී. 21m H. UASB චීනයේ සුසුඕ නගරයේ දී නිම කර ඇත. සම්බන්ධතා: jane@bsltank.com mob: +8615373670441තවත් කියවන්න »

 • The Japanese water tank is nearing completion
  තැපැල් කාලය: 04-27-2021

  ජපානයේ අපගේ ව්‍යාපෘතිය දැන් අවසන් වෙමින් පවතී. වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් ලෝකයේ සෑම ප්‍රදේශයකම ආර්ථික හා සංස්කෘතික සංවර්ධනයට යම් ප්‍රමාණයකට බාධා පැමිණ තිබේ. නමුත් චීනයේ එන්නත් ප්‍රචලිත කිරීම සහ රජයේ දැඩි සහයෝගය ඇතිව චීනය දෛනික කටයුතු නැවත ආරම්භ කර තිබේ ...තවත් කියවන්න »

 • Introduction to CSTR Tank and Completion of Project Installation
  තැපැල් කාලය: 04-09-2021

    සීමාසහිත ෂිජියාෂුවාං ෂයොයැං බයෝගාස් උපකරණ සමාගම c න මීටර් 637 ක ධාරිතාවයකින් යුත් ෂෙජියැං පළාතේ ලෝන්ග් නගරයේ ඉදිකරන ලද සීඑස්ටීආර් එනැමල් ටැංකි දෙකක් (ගබඩා ටැංකි / ඒකාබද්ධ එකලස් කිරීමේ ටැංකි) සාර්ථකව ලබා දෙන ලදී. ..තවත් කියවන්න »

 • Construction of Water Storage Tank in Indonesia
  තැපැල් කාලය: 04-21-2020

  ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ජුලි 17 සිට 19 දක්වා කාලය තුළ ඉන්දුනීසියාවේ ජාර්කාර්ටා හි 11 වන waste න අපද්‍රව්‍ය පිරිපහදු පොළ නැරඹීමට නියමිතය. සන් මහතා සමඟ ජර්කාටාහිදී හමුවීමට මිතුරන්ට අවස්ථාවක් ලැබේ යැයි බලාපොරොත්තු වෙමු. දැන් නව ටැංකිය ඉදිකර ඇත, අනාගතයේදී අපට තවත් සහයෝගයෙන් කටයුතු කළ හැකියැයි බලාපොරොත්තු වෙමු.     තවත් කියවන්න »

 • IFAT Exhibition India
  තැපැල් කාලය: 04-21-2020

  2019 ඔක්තෝබර් 16 සිට 18 දක්වා ඉන්දියාවේ IFAT ප්‍රදර්ශනය. ප්‍රදර්ශන භූමිය: ශාලාව 1, බොම්බේ ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථානය (බීඊසී), මුම්බායි, ඉන්දියාව සී 38-ෂිජියාෂුවාං සිටි ෂායාං බයෝගාස් උපකරණ සමාගම.තවත් කියවන්න »

 • Our Project In Xuzhou
  තැපැල් කාලය: 03-31-2020

  මෑතකදී චීනයේ ෂුෂෝ හි අපගේ ව්‍යාපෘතියක් - ඇනරොබික් ඩයිජෙස්ටර් ටැංකිය හයිට් මීටර් 22.8, ඩියා. මීටර් 6.11 ක් ධීවර විය.     තවත් කියවන්න »